Avís legal

Dades d'identificació

Estàs visitant el lloc web sota el domini \"epigeon.net\" titularitat de 4Mindable Factory S.L..

 • Raó social: 4Mindable Factory S.L.
 • Domicili Social: Rambla Badal, 98, Escalera A, 8º 2ª (BARCELONA)
 • NIF: B-67495002
 • Correu electrònic: contact@4mindable.com

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web sota el domini \"epigeon.net\" (en endavant el \"Lloc Web\") que 4Mindable Factory S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d'aquest lloc web.

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de la Llei espanyola, referent als Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

4Mindable Factory S.L. podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com crear nous serveis o canviar o interrompre qualsevol dels seus serveis existents.

La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals i Termes d'Ús en la versió publicada per 4Mindable Factory S.L. en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web.

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través del lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, en funció del cas, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals i Termes d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, els usuaris han de llegir atentament i acceptar les condicions particulars pròpies dels serveis corresponents.

Condicions Generals i Termes d'Ús

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, així com a mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Entre d'altres, aquest compromís implica que:

 • L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i els seus serveis amb total subjecció a la Llei, els bons hàbits, aquestes condicions d'ús i, si existissin, les condicions particulars. De la mateixa manera l'Usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'ofereixin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir una bona experiència d'usuari del lloc web per part d'altres Usuaris.
 • L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics o d'altres que es trobin en el lloc web.
 • L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris als seus serveis mitjançant la sobrecàrrega dels recursos informàtics a través dels quals 4Mindable Factory S.L. presta el servei, així com realitzar accions que poguessin danyar, interrompre o generar errors en aquests sistemes o serveis.
 • L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d'alteració en els sistemes informàtics de 4Mindable Factory S.L. o de tercers.
 • L'usuari es compromet a no obtenir informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
 • L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que 4Mindable Factory S.L. ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • De conformitat amb la política anti-spam de 4Mindable Factory S.L. l'usuari s'obliga a abstenir d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis inclosos al lloc web per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com a enviar comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni prèviament consentit per 4Mindable Factory S.L. i/o els interessats.

L'usuari que incompleixi intencionalment o culpablement qualssevol de les obligacions i compromisos precedents haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.

Registre web i contrasenyes

Amb caràcter general l’accés als serveis i continguts d’aquest lloc web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, 4Mindable Factory S.L. pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, escollint un identificador (ID o login) i una contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.

 • Si, per a la utilització d'un servei en el lloc web, l'usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.
  A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als Serveis.
  De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir permanentment actualitzada tota la informació facilitada a 4Mindable Factory S.L. de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta que realitzi i dels perjudicis que causi a 4Mindable Factory S.L. o a tercers per la informació que hagi facilitat.
 • Si, a conseqüència del registre, se li proporcionés a l'usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que els hi siguin subministrats per part de 4Mindable Factory S.L. i es comprometen a no permetre el seu ús per part de tercers, sigui temporalment o permanentment, ni a permetre'ls-hi l'accés. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·legítima dels serveis per part d'un tercer que empri a tal efecte una contrasenya obtinguda a causa d'un ús no diligent o de la pèrdua d'aquesta per part de l'usuari.
 • L'usuari està obligat a notificar de manera immediata a 4Mindable Factory S.L. qualsevol succés que pogués permetre un ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, 4Mindable Factory S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.
 • Alguns dels serveis i continguts oferts per 4Mindable Factory S.L. poden estar subjectes a la contractació del servei i/o al pagament d'una quantitat de diners definida a les Condicions Generals de Contractació; en aquest cas se te n'informaria.
 • Si fos necessari que l'usuari es registrés o aportés dades personals, aquestes es trobarien emparades per la PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS d'aquest Avís Legal, així com qualsevol referència a la protecció de dades existent en les Condicions de Registre.
 • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d'aquest lloc web per part de menors d'edat, havent d'obtenir amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

Limitació de garanties i responsabilitats

4Mindable Factory S.L. es compromet a posar la màxima dedicació per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, 4Mindable Factory S.L. estarà exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin existir en les informacions i serveis continguts d'aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, 4Mindable Factory S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com els errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que es prestin aquests serveis.

4Mindable Factory S.L. tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a 4Mindable Factory S.L., de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de 4Mindable Factory S.L..

4Mindable Factory S.L. s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través d'aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitant: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat, dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d'aquest lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, a 4Mindable Factory S.L. o, si és el cas, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de 4Mindable Factory S.L..

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de 4Mindable Factory S.L. i de tercers.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

4Mindable Factory S.L. proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en el qual seran d'aplicació els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus propietaris.

Enllaços de tercers

En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, 4Mindable Factory S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas 4Mindable Factory S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de 4Mindable Factory S.L..

4Mindable Factory S.L. només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web si el tractament és respectuós, compleix la legislació vigent i en cap cas es reprodueixen, sense la deguda autorització, els continguts de 4Mindable Factory S.L..

Protecció de dades personals

4Mindable Factory S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà proporcionar a 4Mindable Factory S.L. les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de Privacitat.

De la mateixa manera, 4Mindable Factory S.L. podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la navegació i/o ús d'aquest lloc web per part de l'usuari, d'acord amb la nostra Política de Privacitat.

Si us plau, llegeix atentament la nostra Política de Privacitat abans de facilitar les teves dades de caràcter personal.

Ús de galetes

Aquest lloc web, així com la majoria dels llocs web a Internet, fa servir galetes per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Galetes trobaràs informació sobre què són les galetes, quin tipus de galetes utilitza aquest portal, com pots desactivar les galetes en el teu navegador i com pots desactivar de manera específica la instal·lació de galetes de tercers.

Si us plau, llegeix atentament la nostra Política de Galetes abans de continuar navegant pel nostre lloc web.

Modificació de les condicions de l'avís legal

4Mindable Factory S.L. es reserva expressament el dret a modificar aquest avís legal sense notificació prèvia. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que en pot sofrir modificacions.

L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.

Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre 4Mindable Factory S.L. i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de 4Mindable Factory S.L..

Sol·licita una demostració!
Image

Moltes gràcies per enviar-nos la teva consulta! Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.Captcha